รายการภาษาโคราชวันละคำ

เป็นรายการที่นำเสนอความหมายของภาษาโคราช ซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นของชาวจังหวัดนครราชสีมา

โดยผ่านละครสั้นจำลองสถานะการณ์ต่างๆ ผลิตโดย นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

โดย

สแกน QR CODE ที่นี่

หรือ

CLICK LINK ที่นี่